میکسر 5 تن

میکسر 5 تن

ثبت نام رایگان تایل گچی صفحه اصلی

میکسر 5 تن

نوع میکس ذرت ,سویا ,دان مرغ , و مواد مشابه / ظرفیت میکس 5 تن / برق مصرفی 3 فاز / نوع ورقه بدنه گالوانیزه / نوع مارپیچ حلزونی